NoDateSubject View Download
102-12-2020સ્વચ્છતા સર્વેક્ષણ -૨૦૨૧ માં સહભાગી થવા બાબત. (પત્ર નં -૫૦૬૯ તા:- ૦૨-૧૨-૨૦૨૦) View Download
201-12-2020સશસ્ત્ર સેના ધ્વજદિન ૨૦૨૦ની ઉજવણી કરવા બાબત.(પત્ર નં -૫૦૪૩ તા:-૦૧-૧૨-૨૦૨૦) View Download
325-11-2020તમામ શાળા/કચેરીમાં જાહેર રજા પાળવા બાબત (પત્ર નં.૪૭૭૭ તા.૨૫-૧૧-૨૦૨૦) View Download
425-11-2020ન.પ્રા.શિ.સમિતિ,સુરતની પ્રાથમિક શાળાઓમાં તા.૩૦-૧૧-૨૦૨૦ ના રોજ ગુરુનાનક જયંતિની રજા જાહેર કરવા બાબત (પત્ર નં.૪૭૬૬ તા.૨૫-૧૧-૨૦૨૦) View Download
524-11-2020કેલેન્ડર -૨૦૨૧ નિર્માણ અંતર્ગત વર્ષ-૨૦૧૯- ૨૦ માં શાળાની વિશેષ સિધ્ધીઓના ફોટોગ્રાફ મોકલવા બાબત. (પત્ર નં -૪૭૩૯ તા:-૨૪-૧૧-૨૦૨૦) View Download
623-11-2020National Scholarship Portal (2.0) માં રજીસ્ટ્રેશન કરવા બાબત. (પત્ર નં -૪૭૨૬ તા:- ૨૩/૧૧/૨૦૨૦) View Download
720-11-2020તા. ૩૧/૦૮/૨૦૨૦ ની સ્થિતિએ મંજુર મહેકમ બાબત. (પત્ર નં -૪૭૦૫ તા:- ૨૦/૧૧/૨૦૨૦) View Download
818-11-2020શાળાના સમય બાબત. (પત્ર નં -૪૬૮૦ તા:- ૧૮-૧૧-૨૦૨૦) View Download
910-11-2020NMMS -2020 ની પરીક્ષામાં ભાગ લેવા બાબત. (પત્ર નંં-૪૬૧૬ તા:- ૧૦-૧૧-૨૦૨૦) View Download
1009-11-2020તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ ની લાયકાત તારીખનાં સંદર્ભમાં મતદાર યાદીની ખાસ સંક્ષિપ્ત સુધારણા કાર્યક્રમ અંતર્ગત શાળા ખુલ્લી રાખવા બાબત. (પત્ર નં -૪૫૮૩ તા:- ૦૯-૧૧-૨૦૨૦) View Download
  • 1